Quyền lợi và mong muốn của khách hàng luôn được chúng tôi đặt lên hàng đầu. Mang lại lợi ích và sự hài lòng cho khách hàng là tôn chỉ hoạt động của chúng tôi. Các chính sách về trả hàng và hoàn tiền của chúng tôi như sau:

Điều kiện trả hàng

Người mua  chỉ có thể yêu cầu trả hàng và hoàn tiền trong các trường hợp sau:

  • Người mua đã thanh toán nhưng không nhận được sản phẩm
  • Sản phẩm bị lỗi hoặc bị hư hại trong quá trình vận chuyển
  • Người bán giao sai sản phẩm cho Người mua
  • Sản phẩm Người mua nhận được khác biệt một cách rõ rệt so với thông tin mà Người bán cung cấp trong mục mô tả sản phẩm
  • Người bán đã tự thỏa thuận và đồng ý cho Người mua trả hàng.

Chi phí trả hàng

Người bán và Người mua cần thống nhất về việc ai sẽ là người chịu phí vận chuyển đối với hàng trả lại.

Hoàn tiền cho hàng trả lại

Chúng tôi sẽ chỉ hoàn tiền cho Người mua khi xác nhận đã nhận được Hàng trả lại. Tiền trả lại có thể được chuyển vào tài khoản người mua hoặc tiền mặt tùy thỏa thuận giữa 2 bên

Tranh chấp giữa Người mua và Người bán

Trong trường hợp Người mua và Người bán không thể đồng thuận về phương án giải quyết, Người mua và Người bán có thể khiếu nại việc này lên các Cơ quan chức năng để giải quyết.