Hiện tại chúng tôi áp dụng 2 phương thức thanh toán sau:

Thanh toán tiền mặt

Khách hàng trả tiền mặt có thể áp dụng mua hàng tại của hàng hoặc theo phương thức ship COD. Tiền mặt được thanh toán tại thời điểm nhận hàng

Thanh toán chuyển khoản trước khi nhận hàng

Khách hàng có thể chọn phương thức chuyển khoản nếu không có tiền mặt. phương thức chuyển khoản áp dụng cho khách hàng mua online (website, facebook, zalo…)

Khách hàng cần chuyển khoản 100% trước khi hàng hóa được chuyển đi

Thông tin tài khoản sẽ được cung cấp ngay sau khi đăt hàng

Thanh toán sau khi sau khi nhận hàng

Chúng tôi có thể cung cấp một khoản credit cho khách hàng tùy theo mức độ rủi ro mà chúng tôi đánh giá, quý khách vui lòng cấp thông tin tài chính để chúng tôi xem xét. Thời gian tín dụng tối đa là 30 ngày kể từ ngày giao hàng