Bàn ăn gấp gọn

  4.200.000 

  Bàn ăn gấp gọn

  Ngăn kệ chứa đồ tiện lợi

  Cơ cấp gấp sáng tạo

  Vật Liệu: MDF chống ẩm

  Kích Thước gấp gọn: 1m x 0,3m x 0,75m

  Kích thước mở rộng tối đa:1m x 1m7 x 0,75m

  Out of stock